Epi-Care 3000

Registrerar rörelser under sömn och programmeras individuellt.

Följsam sensor.Passar utmärkt även till små barn.
Maximal säkerhet. Epi-Care utför löpande självtest och sänder signal vid fel.
Medicinskt godkänd nätadapter, inga batteribyten
Elektronisk loggbok med tidsangivelse för larm
Ansluts till personsökare, mobiltelefon eller befintligt larmsystem

Ger trygghet hos brukare, familj och vårdpersonal då allvarliga anfall under sömn ej förbises. Epi-Care 3000 är dokumenterad i överensstämmelse med EU medicinsktekniska direktiv 93/42, klass 1 och är EMC-testad Är utvecklad och tillverkad i Danmark av Danish Care Technology

Kontakta oss för ytterligare information.