Vad är Enures?

Ofrivillig nattlig sängvätning hos barn över 5 år kallas på latin Enuresis Nocturna eller i dagligt tal sängvätning.

  • Det är väldigt vanligt. 5-10% av alla lågstadiebarn är drabbade. Ännu upp i tonåren är det ett par procent som kissar i sängen
  • Det är lika vanligt i alla kulturer och samhällsgrupper.
  • Både pojkar och flickor drabbas (pojkar något oftare)
  • Är i flertalet fall ärftligt betingad. Om båda föräldrarna varit sängvätare är risken 75% att barnen också får enures. Om endast en förälder haft enures är risken 44%.

Behandling av enures

Ta alltid kontakt med din vårdcentral för konsultation och ev. utredning. Därefter kan man börja behandlingen.

  • Att behandla med enureslarm är effektivt och helt utan biverkningar.
  • Larmet bör användas minst 6 veckor. Var konsekvent.
  • Registrera våta/torra nätter för att upprätthålla motivationen
  • Avsluta behandlingen när ni registrerat 14 torra nätter i följd.
  • Ca. 70% av barnen blir torra efter avslutad behandling, 3 månader.
  • Dokumenterad effekt*   *Läkartidningen | Nr. 26-27 | 2003

Så länge det håller på är det jobbigt, men de flesta blir hjälpta av behandling med enureslarm. Smidi AB har i samarbete med Danish Care Technology över 18 års erfarenhet av utveckling och försäljning av enureslarm för behandling av sängvätare. Behandlingen bygger på att barnet får hjälp att vakna när hon kissar i sängen. Efter en tids användning ökar barnets förmåga att hålla sig, och kan vakna själv när hon behöver kissa.