Dia-Care

 Dia-Care är ett kompletterande säkerhetssystem för hemodialyspatienter i egenvård, begränsad vård eller på kliniker. Dia-Care detekterar vätska vid fistelkanylernas accesspunkter på patientens arm. Vid vätska av ca 10 ml eller mer registrerar Dia-Care vätskan och startar ett hörbart larm som varnar patienten.

Dia-Care är inte avsedd för användning med central venös kateter.

För ytterligare information var vänlig kontakta oss.

Dia-Care SE User Manual.pdf